Teme abordate în cadrul conferinței:

🩵 Perspective psiho-pedagogice
🩵 Perspective referitoare la copiii cu cerințe educaționale speciale (CES)
🩵 Perspective privind diminuarea bullying-ului
🩵 Metode și metodiciTot căutând calea spre elev, am înțeles că întotdeauna mi-a mai rămas ceva de învățat!

Doamna Aurora SOLOMON este profesor de limba și literatura română la Școala Gimnazială „Diaconu Coresi” din Fieni și profesor metodist în cadrul Casei Corpului Didactic Dâmbovița.

Formarea inițială, pe suportul căreia și-a clădit pas cu pas întreaga carieră didactică, o datorează liceului pedagogic, iar formarea continuă i-a oferit șansa de a-și perfecționa „uneltele”, încât achizițiile dobândite cu acest prilej să poată fi transferate cu succes în cotidianul său didactic.

În plus, experiențele manageriale (director al Școlii Gimnaziale „Diaconu Coresi” Fieni, director al CCD Dâmbovița, inspector școlar general al ISJ Dâmbovița) i-au creat contextul favorabil dezvoltării și exersării competențelor de acest tip, atât de necesare pentru a construi comunități durabile de învățare activă.

Multiplicând la rândul său bunele practici profesionale, Aurora Solomon prețuiește necondiționat oamenii de la care a avut și are șansa de a învăța mereu și rămâne recunoscătoare destinului că a intersectat-o axiologic cu cei mai potriviți dintre ei.„Dacă vei avea aur în sufletul tău, în licăriri de aur va străluci tot ce pornește de la tine!” (N. Iorga)

Doamna Simona MESAROȘIU a fost Inspector școlar pentru disclinele socio-umane și învățământul special în perioada 2012-2014, profesor asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Brașov și director la Școala Gimnazială Vulcan din Brașov.

În paralel a urmat formări multiple, atât în plan profesional: psihoterapie adleriană, specializare în psihooncologie, formator, mentor educațional pentru perosoane cu dizabilități, management educațional european evaluator proiecte și programe europene, metodist ISJ, consilier de dezvoltare personală, cât și în plan personal, Școala de Numerologie și psihonumerologie.

„De curând sunt  onorată că fac parte din familia formatorilor și colaboratorilor Asociației „Educația este Putere”, unde „aurul ” experienței mele în cariera didactică va ajunge la mulți cursanți, dacă îmi va fi îngăduit!”Doamna Angela MARUȘCA este cadru didactic asociat al Facultății de Științe Socio – Umane, Departamentul de Științele Educației. Din septembrie 2008 și până în septembrie 2010 a ocupat funcția de director al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Oradea, iar din septembrie 2010 până în ianuarie 2022 a ocupat funcția de director al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Orizont” Oradea. În prezent ocupă funcția de director adjunct al acestui Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Orizont” Oradea

În cei 27 ani de activitate în învățământul special a realizat diverse activități instructiv educativ – recuperatorii cu elevii cu CES, în vederea unei cât mai bune integrări sociale și profesionale  a acestora.

„Este o provocare să lucrezi cu copiii cu CES, având ȋn vedere caracteristicile și manifestările tulburărilor cu care se confruntă, dar nu este imposibil deoarece și ei au potenţial pentru dezvoltare, doar că este necesar să se descopere cele mai potrivite moduri prin care să fie activat. În această perioadă am realizat foarte multe activități extrașcolare cu elevii mei. Am  participat la diverse concursuri, festivaluri, compeții și activități în cadrul numeroaselor proiecte educative, proiecte Comenius sau Erasmus+, ceea ce a adus plus valoare muncii cu acești elevi.
Totodată am demonstrat că indiferent de dizabilitate, fiecare om este valoros în felul său, fiecare copil are potențial, doar trebuie descoperit. Astfel, prin participarea la activități extrașcolare, am descoperit mici sau mari talente în râdul elevilor cu care mi-am desfășurat activitatea”.Domnul Victor TIȚA este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Filiala Slatina. Are o experiență de 18 ani în învățământul universitar, susținând cursuri și seminare de Leadership, Limba engleză pentru afaceri, Sociologie, pentru studenții USAMV București, Filiala Slatina. În prezent deține funcția de director al acestei prestigioase instituții de învățământ superior. Este autor a opt cărți de specialitate, a scris peste 30 de articole publicate în reviste cotate și în proceedings indexate ISI Thomson Reuters ori în lucrările unor manifestări științifice cuprinse în alte baze de date internaționale.
Totodată, este Președintele Asociației „Educația este Putere” și crede cu tărie în importanța formării continue și în sprijinirea sectorului educațional.


Pentru a participa la conferință, vă rugăm să completați formularul de mai jos cu toate informațiile solicitate. După trimiterea cererii de înscriere, veți primi pe e-mail toate informațiile necesare pentru plata taxei de participare în valoare de 50 RON. După achitarea taxei, veți primi și informațiile pentru participarea la conferință.

Pentru cei dintre dumneavoastră care ne-ați fost cursanți accesul la conferință este GRATUIT!

Nu se mai pot face înscrieri pentru Conferință!