ECHIPĂ

Victor Tița

Victor Tița

Președinte

Victor Tița este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Filiala Slatina. Are o experiență de 18 ani în învățământul universitar, susținând cursuri și seminare de Leadership, Limba engleză pentru afaceri, Sociologie, pentru studenții USAMV București, Filiala Slatina. În prezent deține funcția de director al acestei prestigioase instituții de învățământ superior. Victor Tița este autor a opt cărți de specialitate, a scris peste 30 de articole publicate în reviste cotate și în proceedings indexate ISI Thomson Reuters ori în lucrările unor manifestări științifice cuprinse în alte baze de date internaționale.

Mirela Matei

Mirela Matei

Vicepreședinte

A absolvit Facultatea de Management din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și este masterandă în Management și Dezvoltare din cadrul aceleiași universități. Se bucură de o experiență de peste 3 ani pe partea de e-commerce și de 1 an pe partea de marketing. Este pasionată de tot ceea ce este nou și în continuă schimbare, iar aceste două segmente pe care activează îmbină perfect nevoia ei de creștere continuă.

Claudia Trușcă

Claudia Trușcă

Director PR

Absolventă a Facultății de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, cu studii de licență și master în științe ale comunicării, publicitate și brand, Claudia Trușcă activează în cadrul Asociației „Educația este Putere” ca Director PR, având o experiență de peste 6 ani în domeniul publicității, comunicării și managementului organizațional. Pasiunea pentru comunicare se traduce prin experiența dobândită în urma colaborării cu parteneri naționali și internaționali, și, mai mult decât atât, prin credința că prin puterea unei echipe orice viziune poate fi transformată în realitate.

Nicoleta Gheorghe-Pătrăchioiu

Nicoleta Gheorghe-Pătrăchioiu

Secretar

Nicoleta Gheorghe-Pătrăchioiu este secretar în cadrul Asociației „Educația este Putere”. Are studii în domeniul managementului și o experiență îndelungată în ceea ce privește activitatea de secretariat, formulând o experiență plină de profesionalism celor cu care interacționează.

Daniel Nijloveanu

Daniel Nijloveanu

Vicepreședinte

Daniel Nijloveanu este lector universitar doctor la Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Filiala Slatina. Domeniile de interes se referă la management și optimizare, iar activitatea de cercetare științifică include teme referitoare la educație.

Nicolae Bold

Nicolae Bold

Website Designer

Din perspectivă didactică, este asistent universitar în cadrul Facultății de Management și Dezvoltare Rurală, Filiala Slatina, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, și formator în cadrul diverselor programe de formare.


FORMATORI