Prof. Apostol Iuliana – Andreea
Școala Gimnazială „Dimitrie Pompeiu” Broscăuți, Județul Botoșani

Din punctul meu de vedere cursurile de formare profesională sunt deosebit de importante pentru activitatea didactică.  Practic formarea profesională este o formă de perfecționare care te ajută în carieră. Aceasta își propune îmbunătățirea abilităților și însușirea de noi cunoștințe. Formarea profesională este reglementată de Codul Muncii și se poate realiza prin mai multe metode:

  • participare la cursuri oferite de furnizori de servicii de formare profesională;
  • stagii de pregătire specifice postului ocupat;
  • programe individuale de formare profesională;
  • programe de training, mentorat, webinarii, conferințe etc.

În sistemul de învățământ obținerea gradelor didactice este considerată activitate de formare. Însă nu doar acest aspect te ajută în activitatea didactică.  Cursurile oferite prin Casele Corpului Didactic, oferite de către universități nu fac altceva decât să sporească șansele cadrelor didactice de a fi cât mai bine pregătite în domeniul lor de activitate.

Trebuie să nu uităm că, o dată la cinci ani, cadrele didactice trebuie să facă dovada acumulării celor 90 de credite profesionale transferabile necesare desfășurării, în condițiile legii, a activității didactice. Cei înscriși la obținerea gradelor didactice sunt, într-un fel, scutiți de participarea la cursuri de formare, însă cei care deja au obținut gradul didactic I trebuie și cred eu că este și necesar să participe la aceste cursuri de formare profesională deoarece sistemul de învățământ este unul dinamic.

Schimbările de programă, de curriculum nu fac altceva decât să solicite o aliniere la standardele cerute și o perfecționare continuă îți poate oferi șansa de a ține pasul cu noutățile din domeniu.

Susțin formarea profesională iar în calitate de director al unei unități de învățământ gimnazial, mă preocupă dezvoltarea resursei umane, fapt ce se poate realiza prin participarea cadrelor didactice la cursuri de formare.
0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *