Prof.: Bărbuş Polixenia Valeria
Liceul ,,George Ţărnea”, Băbeni, Judeţul Vâlcea

Competențele profesorului sunt competențele necesare unui bun cadru didactic, ancorat în realitățile actuale, și sunt de ordin general și se consideră că ele se referă la anumite caracteristici ale educației și ale sistemului de învățământ preuniversitar actual.

Competențele unui profesor diferă de nivelul său de experiență, debutant  sau expert și de obiectul pe care-l predă. Există:

–  competenţe privitoare la subiectul  temei și conținutul învățării;
– competenţe referitoare la clasa de elevi;
– competenţe referitoare la liceul în care predă  și la sistemul educativ;
– valorile, atributele și abilitățile specifice  profesiei didactice;
– competențele soft de comunicare ce se bazează pe calitatea  de a înțelege, de a exprima și de a interpreta gânduri, sentimente şi fapte atât pe cale orală cât și în scris (ascultare, vorbire, citire și scriere) într-o gamă potrivită de contexte sociale –  în educație și instruire – conform cu dorințele sau nevoile individului.

Comunicarea într-o limbă străină  apelează la abilități de mediere și înțelegere culturală, în funcție de etniile din care provin elevii.

Competențe de evaluare:

  • Să elaboreze tehnicile de control, de apreciere, de îndrumare, de  perfecționare, de autoperfecționare;
  • Să dețină capacități de analiză și sinteză, de construire a unor alternative, de luare a unor decizii optime în funcție de contextual dat;
  • Să respecte specificul fiecărui tip de lecții;
  • Să poată aplica normele de deontologie profesională, ce impun respectul la clasa și în fața colegilor de catedră;
  • Să cunoască tehnicile de verificare a îndeplinirii și respectării deciziilor, a măsurilor și îndrumărilor.

 Competențe soft:

  • Să manifeste încredere și respect fată de cei pe care îi educă;
  • Să comunice deschis cu elevii și să manifeste corectitudine în relațiile cu aceștia;
  • Să colaboreze și să coopereze cu elevii și cadrele didactice;
  • Să consilieze elevii pe diverse probleme;
  • Să prezinte capacitate organizatorică, de persuasiune și rezistență la stres.

Profesia didactică are o dimensiune umană  puternică, fapt care implică nu doar cunoștințe și competențe, ci şi atitudini, valori, etos, într-un cuvânt o conștiință profesională. Principalele categorii de comportamente deținute de un  profesor competent pot fi ordonate într-o tipizată a profesiei didactice cu caracter taxonomic care va evidenția faptul că acest model include aspecte care pot fi observabile şi măsurabile. Pentru a dezvolta competențele sociale și emoționale ale elevilor, profesorii trebuie să posede ei însuși competențele relaționale și emoționale necesare precum: colaborare, adaptabilitate, flexibilitate, reziliență, abordare axată pe relații, controlul de sine.


1 comentariu

Crupenschi · iunie 13, 2023 la 7:43 pm

Un material deosebit, spune despre profesorul lider, cel ce,, pune ”inima, nu profesorul manager
ce„ pune” mintea”!

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *